Pytania i odpowiedzi

Jak korzystać z kart paliwowych prepaid?

Kartę należy doładować przelewem lub na wybranych stacjach dowolną kwotą, a następnie można jej używać na wszystkich Circle K do płatności za paliwo i sklep. W przypadku braku wystarczających środków na wskazanych stacjach można doładować konto gotówką bądź kartą bankową. Lista stacji gdzie dokonanie takiej transakcji jest możliwe jest dostępna pod tym adresem. Wszelkie operacje kartą prepaid i routex są rejestrowane na portalu internetowym.

Jak zamówić dodatkowe karty?

Kartę należy zamówić poprzez portal internetowy Circle k. W menu znajdującym się z lewej strony ekranu wybierz zakładkę „Karty”, a następnie kliknij przycisk „Zamów”. W formularzu określ nazwę i typ karty, a następnie kliknij przycisk „Zamów” w celu potwierdzenia zamówienia. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający zamówienie. Po jego przetworzeniu w systemie karta paliwowa pojawi się na liście kart.

Jak zablokować aktywne karty?

Kartę można zablokować poprzez portal internetowy. Otwórz zakładkę „Karty” w menu znajdującym się z lewej strony ekranu. Wyszukaj kartę, którą chcesz zablokować, a następnie kliknij przycisk „Zablokuj”. Określ powód blokady i potwierdź wysłanie polecenia blokującego, ponownie klikając przycisk „Zablokuj”.

Jak kontrolować wydatki dzięki kartom paliwowym?

Typ i profil karty są narzędziami wspierającymi kontrolę wydatków. Typ karty określa zakres produktów i usług możliwych do opłacenia przy użyciu karty paliwowej. Profil karty określa dzienne/tygodniowe/miesięczne limity zakupowe. W przypadku każdej karty paliwowej istnieje możliwość sprawdzenia historii transakcji.

Jak zmienić nazwę, profil lub typ karty?

Profil karty można zmienić korzystając z portalu internetowego. Otwórz zakładkę „Karty” w menu znajdującym się z lewej strony ekranu. Wyszukaj kartę, której profil zakupowy chcesz zmienić. Kliknij przycisk „Zmień profil”. Z rozwijanej listy wybierz odpowiedni profil, a następnie potwierdź zmianę ponownie klikając przycisk „Zmień profil”.

Zmiana nazwy karty wiąże się z koniecznością jej ponownego wystawienia. Należy zamówić nową kartę, podając przy zamawianiu właściwą nazwę, która ma zostać wydrukowana na karcie.

Zmiana typu karty wiąże się z koniecznością jej ponownego wystawienia. Należy zamówić nową kartę podając właściwy typ przy składaniu zmówienia.

Nie pamiętam pinu do karty. Co robić?

Ze względów bezpieczeństwa Circle K nie przechowuje informacji o numerach PIN. Należy zamówić nową kartę.

Ile i jak często muszę wpłacać na kartę?

Nie ma limitu wpłat. Oznacza to, że można wpłacać dowolne kwoty w dowolnym czasie. Wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub w sytuacjach awaryjnych bezpośrednio na wyznaczonych stacjach. Lista stacji gdzie dokonanie takiej transakcji jest możliwe jest umieszczana na portalu internetowym, w zakładce „Przydatne Informacje”.

Jak doładować kartę prepaid?

Konto należy doładować przelewem na indywidualny rachunek bankowy. Możliwe jest również dokonanie wpłaty bezpośrednio na wyznaczonych stacjach.

Po jakim czasie od wpłaty środki będą widoczne na moim koncie prepaid?

W przypadku bezpośredniej wpłaty na stacji środki są dostępne od razu po wpłacie. W przypadku przelewów bankowych środki przekazane na konto prepaid są zazwyczaj księgowane w ciągu 2-3 dni roboczych, w ramach standardowych sesji rozliczeniowych w bankach.

Gdzie mogę płacić kartą prepaid?

Karta Prepaid jest kartą o zasięgu krajowym, akceptowana jest wyłącznie na stacjach Circle K w Polsce.

Co mogę kupić przy użyciu karty paliwowej Circle K?

Karta Prepaid umożliwia zakupy wszelkich towarów i usług dostępnych na stacjach Circle K w Polsce.

W jakiej formie i kiedy otrzymam fakturę?

Faktury zbiorcze są wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, dostępna w formacie PDF do pobrania na portalu internetowym.

Gdzie mogę sprawdzić, jaki rabat został mi udzielony?

Rabaty udzielane są w momencie dokonywania transakcji na stacji. Kwotę naliczonego rabatu można sprawdzić na portalu internetowym. W zakładce „Transakcje” w kolumnie „Rabat” widoczna jest całkowita kwota udzielonego rabatu.

Jak wygenerować raport sprzedaży?

Przejdź do zakładki „Transakcje” i kliknij przycisk „Excel”. Wszystkie transakcje dokonane przy użyciu kart wydanych do danego konta zostaną wyeksportowane do pliku Excel.

Translate »